Konfliktmægling og individuelle samtaler ved professionel og erfaren konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag.

Relationen er din læremester

Mediation i personalegrupper

Har I opslidende personkonflikter i teamet eller i afdelingen? En uforløst konflikt påvirker som regel hele personalegruppen, så opmærksomhed og fokus bindes til konflikten. Det går ud over stemningen og arbejdsglæden. Ofte er det ikke selve konflikten, men måden vi håndterer den på, der er afgørende. Det første afgørende skridt er at erkende at der er en konflikt, der går dybere end bare en uenighed.

En konfliktmægling vil hurtigt og effektivt løsne op for konflikten. Konfliktmægleren sikrer at  misforståelser udredes og at de reelle intentioner kommer til at fremstå klart. Det personrelaterede bliver bearbejdet så den egentlige uenighed kan blive italesat på en konstruktiv og fremadrettet måde.

I nogle tilfælde kan mægler vælges blandt andre i personalegruppen. Her er det en forudsætning at begge parter har tillid til personen og frivilligt går med til mæglingssamtalen. En anden forudsætning er at mægler er neutral i konflikten og dermed kan bevare sin objektivitet. Vælger I en fra personalegruppen kan der ikke lægges nok vægt på mæglerens person og kompetence i at mægle. Er den ikke i orden, kan det forværre situationen.

I mange konfliktsituationer er det en fordel at bruge en neutral ekstern mægler.

Se mere på Sådan forløber konfliktmægling
og Mine erfaringer med konfliktmægling

Gå til Kontakt og sessioner

Begge parter skal blive vindere

Under mæglingsprocessen vil medarbejderne opleve at de kan føle sig trygge fordi mægler sikrer at alle parter bliver set og hørt ligeligt.

Når mægler bevidst arbejder på at skabe forståelse mellem parterne, så alle kommer ud som vindere, stopper kampen og mistilliden.

De konfliktramte medarbejdere oplever, at de igen kan se hinanden i øjnene; og den anspændthed der før herskede, bliver afløst af lettelse og nyt mod.

Fordi konfliktmæglingen har fokus på relationen, forstår parterne baggrunden for hinandens handlinger og valg. Der opstår en vinder-vinder situation, når de selv har "forhandlet" sig frem til en eller flere løsninger de begge er tilfredse med.


Signe Saxe Jessen. Cand.mag. Konfliktmægler, Kognitiv coach og Mindfulness-træner
Faksegade 10, kld. København Ø. (ved Trianglen).
Kontakt mob. 26 79 56 08 / Email: signe@korax.dk / CVR-nr. DK31835712