Konfliktmægling og individuelle samtaler ved professionel og erfaren konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag.

Relationen er din læremester

Konfliktmægling, mine erfaringer gennem snart 20 år

Selvom det kan være svært at forestille sig - når man befinder sig midt i en vanskelig relation - har jeg ind til videre langt overvejende haft konfliktende parter, der gik lettede og opløftede fra konfliktmægling, fordi de både er blevet hørt og forstået rigtigt, men også fordi de kan se, hvordan de selv kan handle anderledes og mere hensigtsmæssigt, så relationen bliver lettere. De bevæger sig dermed fra et sted ofte fyldt med magtesløshed til et sted, hvor de i langt højere grad får taget kraften tilbage til sig selv.

En vellykket konfliktmægling forudsætter som regel dog, at begge parter har et minimum af psykisk overskud for, at det kan lykkes. Hvis en part er ekstremt stresset, følelsesmæssig ustabil eller traumatiseret følelsesmæssigt, kan det besvære mæglingen eller ligefrem umuliggøre, at den fører til et holdbart resultat. 

En løsning kan være at gå fra hinanden på en ordentlig måde
En løsning er naturligvis ikke altid at forblive partnere, kærester eller ægtefolk. Det kan være at gå fra hinanden på en ordentlig måde. Løsninger kan være en ny forståelse og respekt for hinanden. At gøre fremtiden mindre problematisk og smertefuld ved at kommunikere anderledes og have nye spilleregler når tingene brænder på.

Når trusler og jura falder til jorden
Efter en succesfuld mediation oplever jeg som konfliktmægler ikke bare den samme lettelse som parterne, jeg mærker en dyb lykkesfølelse. Det, jeg oplever i konfliktmæglinger, er, at mennesker mødes med stærke følelser som smerte eller vrede, men gennemlever en ny erkendelse af både sig selv og den anden. Lukkede døre åbner sig. Jura bliver ofte uvæsentlig. Trusler bliver pludselig åbenlyst håbløse, og falder til jorden, fordi de kun skaber mere smerte hos begge parter.

Som konfliktmægler, mediator, er jeg transformator for et intenst møde mellem mennesker i krise. Det giver indsigter ind i det dybest menneskelige. Meget kan være på spil imellem parterne og det aktiverer både de værste og de bedste sider. Intensiteten er høj, og parterne kan ikke forblive i en illusion om deres egen rolle. Jeg ser forvandlinger ske foran mig: når kampånd, forsvar, frygt og vrede afløses af lettelse, medfølelse og tillid.

Det er dette mellemmenneskelige møde, der gør konfliktmægling / mediation så kraftfuld. Og det er den stramme mæglende styring, der gør, at mæglingsprocessen virker så godt.

Mægling, mediation, anbefales fordi..

Jeg oplever både mænd og kvinder være åbne overfor konfliktmægling, og de udtrykker som regel efterfølgende, at de har fået uventet meget ud af det, og går lettede derfra med værktøjer, de selv kan bruge. Det, der opleves rart i konfliktmægling, er:
 

 • at processen på et eller få møder er overskuelig
   
 • at det sagte hele tiden afstemmes imellem parterne, så der ryddes op i misforståelser og skabes klarhed og overblik;
   
 • at begge parter igennem hele processen mødes og forstås både på et empatisk, følelsesmæssigt og ikke mindst et rationelt grundlag, så følelserne falder til ro og tingene kommer i rette perspektiv;
   
 • at den forløsende proces, hvor parternes virkeligheder gøres tydelige og forståelige, er så grundig, at gode fælles løsninger bliver åbenlyse.
   
 • at man også får øjnene op for sin egen rolle i relationen - og dermed ofte også i relationer generelt. 


Læs mere her:

Sådan forløber konfliktmægling/mediation

Kontakt, praktisk info og priser

Klientudtalelser

"Vi taler faktisk så godt sammen nu, at vi ikke synes der er behov for et opfølgningsmøde. (...) Ja man fatter jo ikke at der på bare tre timer kan ske så meget ;-)"
Tilbagemelding en måned efter et 3 timers mæglingsmøde mellem mor og datter, Helle Å.

"Gid vi havde gjort det her for 10 år siden, så var det aldrig kommet så vidt. Men vi anede ikke hvad vi skulle gøre, hvordan vi skulle gribe det an. Det var på TV at vi så noget om mægling, og så kontaktede vi Signe. Det der sker her (i mæglingsmøderne) kunne vi aldrig selv have opnået."
Mor om familiemægling


"Signe, det er meget godt det her, jeg kan virkelig godt lide din måde at arbejde på".
Udtalt i par-sessions med bla. mæglingsmetoden


"Det vi har gjort her, skal vi holde fast i, jeg foreslår vi holder nogle jævnlige opfølgningsmøder, så det ikke kan køre af sporet."
Far efter familiemægling

 

"Jeg er så lettet. Jeg frygtede virkelig at min far ikke ville tage imod det jeg ville sige til ham om barndommen. Jeg troede at han ville forklare eller affærdige det. Jeg oplevede at han tog det ind og du var virkelig god til at støtte og hjælpe ham med det. Ellers var det ikke gået."
Søn efter mægling med søster og far


Signe Saxe Jessen. Cand.mag. Konfliktmægler, Kognitiv coach og Mindfulness-træner
Faksegade 10, kld. København Ø. (ved Trianglen).
Kontakt mob. 26 79 56 08 / Email: signe@korax.dk / CVR-nr. DK31835712