Konfliktmægling og individuelle samtaler ved professionel og erfaren konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag.

Relationen er din læremester

Konfliktløsning - sådan

Konflikter er en uundgåelig del af livet. Vi kan vælge at undvige dem eller undersøge dem med åbent sind for at finde en fælles løsning. Typisk forsøger vi at undgå konflikter, især hvis vi har dårlige erfaringer med ikke at få dem løst til alles tilfredshed.

De dårlige erfaringer med at være involveret i konflikter, bunder ofte i, at vi har ventet for længe med at tage fat om konflikten. Måske har vi diskuteret uden at nå frem til en fælles løsning, eller der er slet ikke sagt eller gjort noget. 

Konfliktskyhed skaber konflikter
Konfliktskyhed kan skabe de mest hårdnakkede og destruktive konflikter fordi de aldrig bliver alvorligt og taget hånd om. Et forhold eller et samarbejde visner, hvis I ikke får talt ud og løst konflikten. Forsøger du at undgå kontakt med en bestemt person for at undgå konflikten, vil små problemer virke store. Det tapper en familie, en arbejdsplads eller et forhold for energi.

Konflikter rummer udviklingspotentiale
Konflikter sker, når noget er vigtigt for os, men vi vil noget forskelligt. Det betyder også, at der er meget energi bundet i konflikter. Energi der ofte ret let kan frigøres og forløses, når vi gør et ærligt forsøg på at finde en løsning, der virker godt for begge parter. Det er en lettelse for alle parter, når en konflikt finder en god fælles løsning. Når der er skabt en fælles forståelse og en ny erkendelse af situationen og af de indblandede parter.

I familien og parforholdet eller i et samarbejde vil forløsningen af den energi, der var bundet negativt til konflikten ofte omsættes i en kraftfuld fornyet positiv energi. For vi vil gerne det gode og det gør os ikke bare lettede og opløftede, når det lykkes. Det frigør en masse energi inden i os og imellem os.

At få løst konflikten
At løse en konflikt kræver, at den håndteres bevidst konstruktivt. Kommunikationen i konflikter bliver som regel ret skarp og fuld af bebrejdelser, der skaber forsvar og modangreb. For at vende denne tendens er det essentielt at parterne hjælpes til at kommunikere med empati og nærvær, mindre voldeligt, mindre bebrejdende. Den "ikke-voldelige kommunikation", populært kaldet "Girafsprog", er en positiv fremadrettet og empatisk kommunikation, der effektivt skaber nærvær og samhøringhed, og derfor er af uvurderlig værdi for gode relationer.

Konfliktens ophav må undersøges med ægte interesse, så de følelser og interesser, der er på spil hos parterne, åbenbares, og så motiverne bag handlingerne bliver forståelige. Det kan være svært, hvis følelserne har taget over hos én eller begge parter. For når vi er ramt følelsesmæssigt, er vores dømmekraft og overskud stærkt nedsat.

Konfliktløsning med mægling, mediation, kan nogle gange være nødvendigt for at opnå en ægte løsning af konflikten. Konfliktmægler, mediator, bør have en egentlig uddannelse i konfliktmægling eller Mediation, og begge parter skal have tilid til mægler (mediator).

Alle parter vinder
I den bevidst fredelige og konstruktive tilgang til ægte konfliktløsning er der ikke en taber eller en vinder. Kun med to vindere har vi fundet en ægte løsning af konflikten. Hvis parterne fortsat skal leve eller arbejde sammen og der skal skabes fornyet energi er undertrykkelse og magt eller halvgode kompromisser ikke en bæredygtig løsning.

En dårligt løst konflikt skaber kun midlertidig stilstand i kampzonerne, en overfladisk overensstemmelse. Så snart en ny mindre sag dukker op vil konflikten påny åbne sig. Som et sår der ikke vil heles inde fra. Derfor er to vindere afgørende i ægte konfliktløsning.

Hovedelementer i konfliktløsning

  1. At arbejde på SAGEN men mindst lige så meget på RELATIONEN. Sagen er langt nemmere at forhandle, når relationen er forbedret.    
  2. Den gode samtale: at lytte til hinanden, at acceptere forskelligheder, at holde sig på egen banehalvdel og ikke overskride den andens grænser, at søge oprigtigt at forstå den anden, at kommunikere sine interesser og behov (og helst følelser dog alt efter situationen).   
  3. At gå efter fælles forståelse og fælles løsninger frem for fokus på hvem der har ret og uret. 


Signe Saxe Jessen. Cand.mag. Konfliktmægler, Kognitiv coach og Mindfulness-træner
Faksegade 10, kld. København Ø. (ved Trianglen).
Kontakt mob. 26 79 56 08 / Email: signe@korax.dk / CVR-nr. DK31835712