Konfliktmægling og individuelle samtaler ved professionel og erfaren konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag.

Relationen er din læremester

Eksempel på oplæg til kursus for medarbejdere der arbejder serviceorienteret.

Kontaktskabende kommunikation
- Få både dine egne og den andens behov mødt

Professionel konfliktmægler og kommunikationsrådgiver i konflikter gennem 16 år, Signe Saxe Jessen, fortæller om hvordan vi forebygger og håndterer de konflikter, der opstår i mødet mellem mennesker med forskellige ønsker og behov.

Hun viser konkret hvordan vi kan tale sammen, så vi skaber forståelse, samhørighed og god kontakt - også i kritiske situationer. Dermed undgår vi en hel del af den opslidende kontakt, hvor tonen skærpes pga. utilfredshed, og vi får langt bedre energi sammen. 

Når det er gået skævt og en konflikt optrappes med hårdere tone, ser vi på hvad der virker åbnende og dæmpende på en måde, hvor vi får taget både os selv og den anden alvorligt.

Positiv kommunikation; tage hinanden og os selv alvorligt; respektfuld kommunikation. Disse nøgleord vil vi gå ind i på en meget konkret måde og se på i praksis i forhold til jeres hverdag. 

Der vil være oplæg og vi vil bruge jeres eksempler i dialog om hvordan ting kan siges på forskellige måder med vidt forskellig effekt i forhold til graden af god kontakt.  


Signe Saxe Jessen. Cand.mag. Konfliktmægler, Kognitiv coach og Mindfulness-træner
Faksegade 10, kld. København Ø. (ved Trianglen).
Kontakt mob. 26 79 56 08 / Email: signe@korax.dk / CVR-nr. DK31835712