Konfliktmægling og individuelle samtaler ved professionel og erfaren konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag.

Relationen er din læremester

Konfliktmægling i kommunale sager

Sidder du som sagsbehandler i en kommune med en sag som du tror kunne løses med konfliktmægling? Er der en motivation hos parterne for at få sagen løst? Eller er de tvunget til at få sagen løst?

Mange familiesager i kommunerne kunne blive lettere løst ved at supplere sagsbehandlingen og andre tiltag med brug af konfliktmægling. Hvis sagen er eskaleret på grund af at en part føler sig krænket af den anden, hvis magtesløshed, vrede og frustration er ødelæggende for det videre forløb kan det være forløsende for parterne at deltage i en konfliktmægling.

Løsningen på svære kommunale sager fx i familier er bestemt ikke altid lykkelig. Løsningen kan blive at parterne ikke skal se hinanden, men at de får afrundet forholdet på en ordentlig måde. En vigtig del af løsningen kan være at de hver især opnår en større indsigt og forståelse i hvorfor tingene gik galt. Hvad var min virkelighed, hvad var den andens virkelighed? Det at nuancere billedet med begges virkeligheder tvinger parterne ud af en fastlåst opfattelse af deres egen sandhed.

Magtesløsheden, som typisk fylder meget, kan erstattes af en større forståelse af egen rolle i konflikten. Når det sker og parten kan se nye handlemuligheder, giver det oplevelsen af at få noget magt tilbage.

Ved skilsmissesager er det primært formålet at forældrene får lavet nogle for både børnene og forældrene fair samværsaftaler.

Er du intereseret i at høre om konfliktmægling kunne bruges i en sag, er du meget velkommen til at skrive eller ringe så vi kan tale om mulighederne.

Gå til Kontakt, praktisk info og priser

Hvordan kan mæglingen foregå i kommunale sager

Hvis parterne ikke vil tale direkte med hinanden eller se hinanden på et fælles mæglingsmøde, kan konfliktmæglingen foregå på afstand. De kan fx sidde i hver sit rum mens konfliktmægler bringer budskaber fra den ene til den anden på en afspændende måde, der sikrer at begge parter oplever sig hørt.

Ønsker parterne større afstand, kan konfliktmæglingen ske ved at konfliktmægler afholder individuelle sessioner med hver part. Dette kan også foregå telefonisk.

Bisidder, kontaktperson eller sagsbehandler er velkommen hvis parten ønsker det.


Signe Saxe Jessen. Cand.mag. Konfliktmægler, Kognitiv coach og Mindfulness-træner
Faksegade 10, kld. København Ø. (ved Trianglen).
Kontakt mob. 26 79 56 08 / Email: signe@korax.dk / CVR-nr. DK31835712