Konfliktmægling og individuelle samtaler ved professionel og erfaren konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag.

Relationen er din læremester

Hjælp til parforholdet med mægling - et kort men effektivt alternativ til parterapi

Parforholdskrise. Har I opslidende konflikter i parforholdet? Taler I dårligt sammen? Lytter I ikke på hinanden? Føler du dig ikke forstået eller bliver du for ofte bebrejdet eller skældt ud? Vil I gerne have hjælp? 

Få løst krisen i parforholdet nu og fremover - med vægt på jeres kommunikation og forståelse af hinanden og uden at dykke dybt ned i fortidens faldgruber. 

Parsamtaler med mægling er en rigtig god måde at få taget jeres parforhold alvorligt. Med mæglende samtaler i parforholdet fokuserer I på, hvilke udfordringer I har lige nu og her, og som I ønsker løst. Hvis I fokuserer for meget på jeres baggrunde og forskellige personlige problematikker, kan I gøre det svært at løse de ting, der skal løses her og nu. Parforholdshjælpen, som I møder hos mig, med en blød udgave af mæglingsteknikken som redskab, bruges af mange som et kortere og meget resultatorienteret alternativ til traditionel parterapi, hvor man i højerere går dybere ned i barndommens og finder afsæt for nuværende problematikker. 

Det er nemlig ikke altid nødvendigt at gå to skridt tilbage for at gå ét skridt frem. Hvis vi i for høj grad refererer tilbage til en af parternes baggrunde og ophav, kan det lige så godt tjene til at flytte fokus og ansvar for det, der sker lige nu imellem jer. Det kan med andre ord skubbe nærværet og empatien for hinanden i baggrunden, hvis der er for meget fokus på fortiden og analyser af denne som årsag til problemerne. 

Konfliktmæglende samtaler er en nyere og anderledes målrettet måde at arbejde sig hen imod en løsning af en konflikt, gentagende konfliktmønstre og i det hele taget al adfærd der skader samhørigheden imellem jer. Samtalerne med mæglings er en generel styrkelse af jeres nærvær og empati, hvor I bliver meget mere opmærksomme på både jeres egen og den andens følelser og behov, hvormed I fremadrettet langt nemmere kan løse tingene nu og her. Er jeres kommunikation præget af diskussioner, holdninger og det at skulle have ret, vil opøvelsen af den empatiske kommunikation være en rigtig stor gevinst i sig selv.

Skulle I individuelt have behov for psykologhjælp eller terapi vil det blive synligt for jer gennem processen. 

Parforholdshjælpen er for par der gerne vil blive bedre til at forstå og imødekomme hinanden på en mere empatisk måde. Parforholdshjælpen er ikke kun for par i krise hvor I måske overvejer at gå fra hinanden.

Især mange mænd stejler ved tanken om at gå i parterapi, der kan strække sig over år, og som ikke nødvendigvis giver håndgribelige resultater særligt hurtigt. Jeg har haft par, hvor manden allerede efter den første samtale sagde at de havde talt langt bedre sammen i den session end de nogensinde gjorde gennem 2 og 1/2 års parterapi. Han var frustreret over det og lettet over den nye måde at komme til forståelse, som han mødte gennem mæglingsformen.

Det han søgte var en aktiv tredje person, der sikrede at samtalen ikke kørte af sporet, men forblev konstruktiv, sikrede større dybde og forståelse og som frem for alt samtidig var løsningsorienteret. Han havde også brug for nogle helt konkrete konfliktforebyggende værktøjer som de selv kunne bruge i hverdagen og når noget brændte på.
 

Konflikthåndtering og mægling, kognitiv analyse og mindfulness

I parforholdssamtaler tilbyder jeg et firkløver af de bedste teknikker der styrker jer i parforholdet:

I de fleste situationer er mæglingsformen den naturlige og mest effektive vej til at I bevæger jer fra konflikt til større empati og forståelse.

Udover konflikthåndteringens værktøjer - der særligt skærper jeres kommunikation - bruger jeg den kognitive metode så I får større indsigt i hver jeres eventuelle uhensigtsmæssige tankemønstre, der skaber negative følelser og adfærd. Med den kognitive tilgang får I støtte til at regulere jeres tankemønstre, så de kommer i bedre overensstemmelse med virkeligheden og dermed skaber mere hensigtsmæssige følelsesmæssige reaktioner og adfærd. 

Efter ønske instruerer jeg jer i at opnå indre ro i tanker og følelser med Mindfulness. Her får I endvidere god støtte til en hjemmepraksis med min guidede mindfulness CD


Korte forløb

Et forløb fra 3 til 5 sessioner giver jeres parforhold en effektiv medicinindsprøjtning. I vil opleve et stærkt fælles fokus, der gør at I samler jeres energi fremfor at I trækker i forskellige retninger. I vil forstå hinanden og vide hvad I hver især har brug for i de situationer I har bragt ind i forløbet.

Parsessions koster 1600 kr. for to timers session. (800 kr/t) NB: Som i mæglinger er der hos mig mulighed for at forlænge tiden, hvis der er brug for det. Det giver en ro, og sikrer, at I selvom I bevæger jer ned i noget essentielt og svært, kommer op igen og godt herfra.
Videosessions kan også ske for jer, der ikke bor i nærheden af København.


Gå til Kontakt for parforholdssession med professionel konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag. Signe Saxe Jessen.

Udtalelser fra parsamtaler

"Signe, jeg valgte dig fordi du havde en akademisk baggrund, og jeg synes virkelig at det har været en lærerig proces ikke kun i forhold til vores parforhold - men også for mig personligt. Du har været meget skarp og gået direkte til kernen og så havde du en fin måde at få os til at høre og forstå hinanden. Tak for det.
Udtalelse af mand efter parforholdsproces over fem gange

 

"Allerede på første session var der virkelig noget der gik op for mig. Der er noget jeg simpelthen ikke ønsker at leve med i forholdet. Hvor jeg før har skudt det lidt til side, kan jeg nu se at jeg dermed har forværret det. Her er virkelig noget at gå i gang med for mig også - så jeg vil gerne have flere sessioner."
Mandlig part efter anden session - parsamtale

 

"Vi har gået i parterapi før, men det rykkede bare slet ikke for os fordi man ikke arbejdede hen imod en løsning. Den metode du bruger, virker meget mere forløsende fordi vi virkelig finder ud af hvad vi hver især kan gøre anderledes. Og det er skønt!"
Kvindelig part efter parsamtale
 

"Jeg oplever at vi har nået mere i dag på en enkelt session, end det vi brugte et halvt års parterapi på førhen. Jeg er meget tilfreds med din metode og din måde at håndtere os."
Mandlig part efter parsamtale

 

"Det er rart at der hos dig er mulighed for at forlænge tiden, når vi har brug for det."
Part efter parsession der forlængedes til tre timer.


Signe Saxe Jessen. Cand.mag. Konfliktmægler, Kognitiv coach og Mindfulness-træner
Faksegade 10, kld. København Ø. (ved Trianglen).
Kontakt mob. 26 79 56 08 / Email: signe@korax.dk / CVR-nr. DK31835712