Konfliktmægling og individuelle samtaler ved professionel og erfaren konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag.

Relationen er din læremester

I disse tre videoer fortæller jeg om mine erfaringer med konfliktmægling i nære relationer som i familien og i parforholdet. Siden 2006 har jeg glædet mig over at støtte mennesker igennem kriser i relationer.

Jeg oplever både mænd og kvinder efter mægling udtrykke, at de har fået uventet meget ud af det og går lettede derfra med oplevelsen af at være mødt med lydhørhed og empati og en langt større forståelse for både den andens og egen rolle i konflikten. En klarhed der viser vejen til de fremadrettede løsninger.

Mød mig på DR1

I udsendelsen fra 22. oktober 2012 på DR 1: "Skilsmisse - en fars forvandling",  er vi to konfliktmæglere der rådgiver Peter, der har været skilt i 1 år. Udsendelsen viser hvor stor en forskel få timers rådgivning af professionelle mæglere kan gøre for Peter og eks-konens forældresamarbejde.

Som der siges i dokumentaren "opnåede konfliktmæglerne på få timer dét som statsamtet ikke havde kunne gøre på flere år".

NB: Programmet "Skilsmisse - en fars forvandling" på dr.dk er desværre ikke længere tilgængeligt på DR, så det kan ikke ses længere medmindre de genudsender eller man skriver ind til DR arkivet og køber den til eget brug.


Signe Saxe Jessen. Cand.mag. Konfliktmægler, Kognitiv coach og Mindfulness-træner
Faksegade 10, kld. København Ø. (ved Trianglen).
Kontakt mob. 26 79 56 08 / Email: signe@korax.dk / CVR-nr. DK31835712