Konfliktmægling og individuelle samtaler ved professionel og erfaren konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag.

Relationen er din læremester

Konfliktmægling / mediation - sådan forløber det

En mægling kan indledes med individuelle samtaler efter behov og derefter et fælles mæglingsmøde. Eller I kan gå direkte til et fælles mæglingsmøde.

De individuelle forsamtaler til mæglingen er brugbare hvis I gerne vil vende situationen i fred og ro. Her kan du vende dine tanker og følelser omkring situationen, og jeg vil også her hjælpe dig til at se din egen rolle i konflikten, så du kan være bedst muligt forberedt og konstruktiv i det fælles mæglingsmøde. 

Er I trygge ved det og parate til at mødes direkte til det fælles mæglingsmøde, er det også fint. Det er der mange der gør.

Ønsker en af jer slet ikke at mødes i mæglingsprocessen, kan mæglingen ske udelukkende i form af individuelle samtaler, hvor jeg bringer budskaber over imellem jer på en måde der gør jer begge klogere på jeres rolle og som afspænder konflikten. 

Mæglingsforløbet strækker sig fra ét til flere mæglingsmøder alt efter situationen og jeres behov.
Første gang I mødes sammen afsætter jeg typisk tre timer med mulighed for forlængelse. Det kan lyde af lang tid, men I vil opleve at sessionen er så intens at I glemmer tiden.
Jeg afsætter altid god tid, for er man nødsaget til at stoppe midt i et kritisk tidspunkt, kan det gøre mere skade end gavn.
Sessionen stopper når I er parate til det, og der betales kun for brugt tid.  

Mægling over videomøde
Jeg afholder også vellykkede langdistance mæglinger over videomøde med parter, der under mødet enten sidder i samme rum med en enkel skærm, eller som sidder i hvert sit hjem. Begge dele har fungeret fint.
 


Selve mæglingsmødet og metoden

Mæglingen forløber over en fast struktur, der leder jer gennem nogle faser. En typisk konfliktmægling vil i grove træk forløbe på denne måde:

Åbning
I får at vide, hvad der skal ske, og vi sikrer at der er et fælles ønske om at forsøge at løse konflikten. Der aftales eventuelle spilleregler for processen, f.eks. at det, der sker i rummet, er fortroligt, og at man er indstillet på at lytte til hinanden.

Jeres oplevelser af situationen - I er ramt forskelligt
Én ad gangen, bliver I bedt om at fortælle jeres oplevelse af konflikten og hvad det er som har gjort relationen svær for jer. Som mediator anerkender jeg alle sider af sagen og hjælper med at få jeres oplevelser udfoldet, så hver parts følelser, ønsker og behov står klart. 
Som neutral mægler har jeg en undersøgende, ikke-dømmende interesse for jeres oplevelse hvilket hurtigt skaber en mere tillidsfuld og rolig stemning. Eventuelt hårde og stødende budskaber bliver der spurgt ekstra ind til. Og de bliver dermed overbragt til den anden i en „oversat “ – og mere spiselig – form, som er lettere at forstå og acceptere. Det sikrer, at de egentlige budskaber imellem jer kan trænge igennem en eventuel mur af uhensigtsmæssig kommunikation. Det er nødvendigt for at nå ind til kernen og få rettet op på sårede følelser.

Denne del af mæglingen skaber hele fundamentet for en god løsning, da det er her I (gen)skaber en følelsesmæssig forståelse. Der er ikke fokus på, hvem der har ret, for det hjælper jer ikke videre. Den følelsesmæssige forståelse er afgørende for genoprettelsen af relationen.

Konkretisering og fælles forståelse af konflikten
Når I hver især har fået fortalt det I synes er vigtigt i forhold til konflikten, sammenfatter jeg som mediator det og sammen afgrænser vi kerneproblemet.

Forløsning af konflikten
Jo mere følelsesmæssig en relation I har, fx i familier og parforhold, jo mere vil der være brug for at arbejde med den måde I er sammen og kommunikerer på. 
På baggrund af de erkendelser I når frem til, vil I typisk som afslutning på mæglingen have brug for at sammenfatte nogle "spilleregler" for at være sammen, som kan sikre at I får mere af det I ønsker og mindre af det I ikke ønsker. I hjælper også her hinanden ved sammen at formulere fokuspunkter for jer selv og hinanden, som I skal være opmærksomme på fremover. De fælles værktøjer giver jer et fælles sprog omkring det som sker, og det er en lettelse at kunne referere til dette hvis noget igen er ved at gå galt og I let og uden for mange omveje skal tilbage i sporet. 

Den tryghedsskabende empatiske kommunikationsmodel som mæglingen bygges over, og som jeg som mægler hele tiden visuelt bruger til at støtte jeres forståelse under mødet, vil være blandt de konkrete værktøjer I går hjem med og kan bruge i dagligdagen. At lære denne empatiske måde at lytte, tale og tænke på er for de fleste i sig selv en øjenåbner og en gave.

Konkrete løsninger
I nogle konflikter skal der efter opblødningen af den relationelle del, forhandles og findes helt konkrete løsninger på konflikten. 
Hvilke løsninger er gode, realistiske og holdbare? Som mægler tjekker jeg, at løsningsforslagene tilgodeser begge parters ønsker og behov.

Aftaler - spilleregler - fokuspunkter
Mæglingsmødet slutter med en i fællesskab sammenfattet klar – og typisk skriftlig – konkret aftale eller en række spilleregler og fokuspunkter, som I skal være mere opmærksomme på fremadrettet. Det I aftaler, renskriver jeg som mægler efterfølgende og sender jer på mail. 

Processen kan vare godt 3 timer eller forløbe over flere gange. I større grupper kan processen strække sig over en til to dage. Alle parter skal være tilfredse med aftalerne, før en mæglingsproces er færdig.

Efter en periode følges der op på aftalerne hvis I ønsker det: Overholdes de? Har I brug for at indgå nye aftaler?
Dette er en grov skitse for mæglingsforløbet. Ud fra denne skitse arbejder jeg sammen med jer hen imod jeres løsning.
 

Læs mere under:

Mine erfaringer med konfliktmægling

Kontakt og sessioner

"Kære Signe. En stor tak til dig for den store og professionelle hjælp du har ydet for min søster og jeg samt for gode og brugbare ord og modeller vedhæftet også til god brug i videre sammenhænge. Du skal vide at du netop er det menneske der formåede at løse den svære situation vi var havnet i og give os vigtige input at arbejde videre med i forståelsen af os selv og vores forskellige behov og handlinger- Tak for det! (J.) og jeg enige om ovenstående og er nu forsonet på bedste vis. Vender absolut tilbage hvis behovet måtte opstå. Kærlige hilsener C"
Tilbagemelding på 2 timers mæglingsmøde mellem to søstre
 

"Kære Signe. Jeg ved, jeg taler for os alle 5: Vi er dybt taknemlige over at mæglingen gik så godt. Vi kunne ikke have gjort det uden din kyndige vejledning. - Og jeg kan mærke, at det også hjælper mig I andre situationer/relationer :-)"  Kh Tanja
Tilbagemelding efter mægling med fem voksne søstre
 

"Hej Signe  Tusind tak for din virkelig profesionelle måde at “ gribe” os alle på . Jeg tror på det på trods af mange ting, har sat et roligt skub i gang, med en kommunikations platform der nu er rimelig trygt at starte på. Jeg var helt tryg ved din tilgang. Af hjertet tak 🙏. 

Jeg håber selfølgelig vi klarer os her fra, men er siden  vi sluttede i aften , kommet  i kontakt med , at vi måske kunne få  brug for dig igen ….. men jeg er optimistisk og tænker vi nu kan tale om det også , hvis det sker 😀.  Så TAK  og er rigtig glad for vi fik gjort det sammen med dig .  Bedste hilsner  L."
Tilbagemelding efter online mægling med fire voksne søstre


Signe Saxe Jessen. Cand.mag. Konfliktmægler, Kognitiv coach og Mindfulness-træner
Faksegade 10, kld. København Ø. (ved Trianglen).
Kontakt mob. 26 79 56 08 / Email: signe@korax.dk / CVR-nr. DK31835712