Konfliktmægling og individuelle samtaler ved professionel og erfaren konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag.

Relationen er din læremester

Konfliktmægling / mediation - sådan forløber det

Jeg arbejder som udgangspunkt efter en struktur, der leder mediationen gennem 6 faser. En typisk mediation vil i grove træk forløbe på denne måde:


Åbning
I får at vide, hvad der skal ske, og vi sikrer at der er et fælles ønske om at forsøge at løse konflikten. Der aftales eventuelle spilleregler for processen, f.eks. at det, der sker i rummet, er fortroligt, og at man er indstillet på at lytte til hinanden.


Parternes redegørelse
Én ad gangen, bliver I bedt om at fortælle jeres oplevelse af konflikten og hvad det er som har gjort relationen svær for jer. I får hver især den tid, I har brug for. Mediator anerkender alle sider af sagen og hjælper med at få historierne udfoldet, så de enkeltes interesser og behov står klart. Mediator spørger også ind til, hvilke følelser der ligger bag – fx skuffelse, vrede m.m..

Mediators undersøgende, ikke-dømmende interesse for jeres situation skaber hurtigt en tillidsfuld stemning. Hårde og stødende budskaber bliver der spurgt ekstra ind til. De bliver overbragt til den anden i en „oversat “ – og mere spiselig – form, som er lettere at forstå og acceptere. Det sikrer, at de egentlige budskaber imellem jer kan trænge igennem muren af uhensigtsmæssig kommunikation. Det er nødvendigt for at nå ind til kernen og få rettet op på sårede følelser.

Denne del af mæglingen skaber hele fundamentet for en god løsning, da det er her I  (gen)skaber en følelsesmæssig forståelse. Der er ikke fokus på, hvem der har ret, for det hjælper jer ikke videre. Den følelsesmæssige forståelse er afgørende for, at I sammen med mediator kan finde frem til nogle gode aftaler.


Konkretisering og fælles forståelse af konflikten
Når I hver især har fået fortalt det I synes er vigtigt i forhold til konflikten, sammenfatter jeg som mediator det og sammen afgrænser vi problemet.


Forløsning af konflikten
Jo mere følelsesmæssig en relation I har, fx i familier og parforhold, jo mere vil der være brug for at arbejde med den måde I er sammen og kommunikerer på. 

På baggrund af de erkendelser I når frem til, vil I måske som afslutning på mæglingen have brug for at sammenfatte nogle nye "spilleregler" for at være sammen. De vil være de konkrete værktøjer I går hjem med og kan bruge i dagligdagen.


Brainstorm for bedre samarbejde
I mere samarbejdsorienterede konflikter er der mere fokus på at få nogle konkrete løsninger på bordet.

Nu kommer I hver især med løsningsforslag – så mange, I overhovedet kan komme i tanke om. Realistiske såvel som urealistiske – det handler om kreativ idéudvikling. Mægler tematiserer forslagene.


Forhandling om løsninger
Hvilke løsninger er gode, realistiske og holdbare? Mægleren tjekker, at løsningsforslagene tilgodeser parternes interesser og behov.


Aftale
Mæglingsmødet slutter med en klar – nogle gange skriftlig – konkret aftale. Parterne laver evt. aftale om at mødes igen og tjekke, at det holder.

Processen kan vare et par timer eller forløbe over flere gange. I større grupper strækker processen sig ofte over en til to dage. Alle parter skal være tilfredse med aftalerne, før en mæglingsproces er færdig.

Efter en periode følges der op på aftalerne hvis I ønsker det: Overholdes de? Har I brug for at indgå nye aftaler?

Dette er en grov skitse for mæglingsforløbet. Ud fra denne skitse arbejder jeg intuitivt sammen med jer hen imod jeres løsning.


Læs mere under:

Mine erfaringer med konfliktmægling

Kontakt og sessioner

Hvordan forløber konfliktmægling?

En mægling kan indledes med individuelle samtaler og derefter et fælles mæglingsmøde. Eller hvis I er parate til det, kan I gå direkte til et fælles mæglingsmøde.

Karakteren af mæglingsforløbet afhænger i høj grad af jer og jeres konflikt. Ønsker I fx ikke at mødes kan mæglingen ske udelukkende i form af individuelle samtaler, hvor jeg bringer budskaber over imellem jer på en måde der afspænder konflikten. 

Mæglingsforløbet strækker sig fra ét til flere mæglingsmøder alt efter situationen.

Første gang I mødes sammen afsætter jeg typisk tre timer med mulighed for forlængelse. Det kan lyde af lang tid, men I vil opleve at sessionen er så intens at I glemmer tiden.

Jeg afsætter altid god tid, for er man nødsaget til at stoppe midt i et kritisk tidspunkt, kan det gøre mere skade end gavn.

Sessionen stopper når I er parate til det, og der betales kun for brugt tid.  


Signe Saxe Jessen. Cand.mag. Konfliktmægler, Kognitiv coach og Mindfulness-træner
Faksegade 10, kld. 2100 København Ø (ved Trianglen).
Kontakt mob. 26 79 56 08 / Email: signe@korax.dk / CVR-nr. DK31835712