Gode relationer
Konfliktmægling / Mediation
Mæglingsforløbet
Mægling - mine erfaringer
Mediation ved skilsmisse
Mediation i personalegrupper
Konfliktmægling i kommunale sager
Konflikt i familien
Konfliktcoaching
Mindfulness & CD
Kognitiv Coaching
Hjælp til parforhold
Tilgivelse og forsoning
Kurser & Foredrag
Anbefalinger fra klienter
Om Mediator
Kontakt, priser m.m.
Mød mig på DR1
Artikler
Min blog
Links
Konfliktmægling / Mediation

Med konfliktmægling, også kaldet mediation, kan I her og nu få løst en konflikt der er blevet fastlåst og som I ikke kan tale jer ud af sammen. Konfliktmægling er effektiv i alle mellemmenneskelige forhold som familier, parforhold, teams, arbejdsgrupper, organisationer m.m. hvor begge parter ønsker at genoprette forholdet eller at få det afsluttet på en konstruktiv måde.

I konfliktmægling/mediation er der ikke fokus på hvem der har ret, men på jeres forskellige virkeligheder og det konflikten har gjort ved jer. Det er min rolle som mediator at få jer til at lytte til hinandens oplevelser af problemet. At føre jer gennem en proces hvor I dels får øjnene op for jeres forskellige virkeligheder og forstår hinandens følelser, interesser og behov.

De sårede følelser og umødte behov er nøglen til at se og forstå hinanden på en ny måde. Ofte bliver vi overraskede over at høre og mærke hvor dybt eller hvor forskelligt fra os selv konflikten har påvirket den anden. Og det er først når I forstår hinandens bevæggrunde for jeres handlinger at der er mulighed for at begynde at finde en fælles løsning.

Med fokus på den fælles fremtid I ønsker, støtter jeg som mediator jer i at finde en løsning I begge er tilfredse med. En vigtig del af løsningen kan også være nye måder at kommunikere på fremover. "Ikke-voldelig kommunikation" er én af nøglerne til at fremme større empati imellem jer.

Efter en vellykket mediation er der ingen taber eller vinder. Alle skal være "vindere" for at konflikten kan begraves. Er løsningen ikke bæredygtig, blusser den gamle konflikt let op igen og andre småproblemer bliver igen store og låses let fast.

Konfliktmægling / mediation er ikke terapeutisk - der arbejdes med problematikken og det der konkret sker i relationen. Men i mange tilfælde fører det til en øget selvindsigt der virker terapeutisk.

Jeg udfører konfliktmæglinger i familier, i parforhold, ved skilsmisser mellem samarbejdspartnere, kollegaer m.fl. Hertil mægler jeg i kommunale sager og i boligforeninger. Konfliktmægling kan bruges i alle mellemmenneskelige relationer, hvor der er et ønske om at løse konflikten.

Hvordan forløber konfliktmægling

Mine erfaringer med konfliktmægling/mediation

Konfliktmægling/mediation i personalegrupper

Skilsmissemægling

Tilgivelse og forsoning

Gå til Kontakt og sessioner


Signe Saxe Jessen. Cand.mag. Konfliktmægler, Mediator, Kognitiv coach og Mindfulness-træner. København Ø
Kontakt mob. 26 79 56 08. Email: signe@korax.dk
 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk

[ Login ]