Tilgivelse og forsoning - samtalesessioner

Som konfliktmægler har jeg siden 2006 arbejdet med mennesker der ønskede at tilgive for at komme videre i livet - alene eller i relationen. Konfliktmæglinger har direkte åbnet vejen for tilgivelse forsoning, og i individuelle samtaler har jeg støttet mange mennesker hen imod at tilgive en anden person - og henimod at tilgive sig selv - ligesom jeg har hjulpet mennesker til at blive tilgivet fx efter utroskab.

Nederst på denne side kan du læse om de samtalesessioner hvor jeg også gerne støtter dig i din proces henimod tilgivelse af dig selv eller af et andet menneske - eller i at blive tilgivet.

Først lidt mere om hvorfor du overhovedet skulle overveje at tilgive og hvad det kan betyde for dig.

Hvorfor er det så svært at tilgive

•    Vi tror at tilgivelse betyder at vi tolererer den forkerte opførsel.
•    Vi tror at tilgivelse betyder at vi må genoptage forholdet.
•    Vi tror at det at føle had mod vedkommende giver os kontrol og magt.
•    Vi tror vi kan blive sårede igen, hvis vi tilgiver.

Alle disse formodninger rammer ved siden af den ægte tilgivelse.

Tilgivelse er ikke at glemme det der er gjort imod dig, at se gennem fingre med det eller bare undskylde det. Det ville være en benægtelse og en bagatellisering. Tilgivelse behøver heller ikke indebære at du genoptager forholdet. Du tilgiver for at slippe bindingen til det der skete. Du tilgiver for din egen skyld.

Hvorfor tilgive
Tilgivelse er først og fremmest noget du gør for at frisætte dig selv. Når du tilgiver, frigør du den giftige krænkelse og vrede, som du fastholder inden i dit hjerte og i din sjæl, og giver dig selv frihed til at komme videre med dit liv.

I en kendt tibetansk buddhistisk historie møder to munke hinanden. For nogle år siden kom de begge ud af fængslet hvor de var blevet tortureret af deres fangevogtere.

”Har du tilgivet dem”? Spørger den ene.
”Jeg tilgiver dem aldrig! Aldrig!” svarer den anden.
”Jamen så tror jeg at de stadig holder dig fangen, gør de ikke?” spørger den første munk.

Tilgivelse er en gave, du giver dig selv
Du tilgiver først og fremmest for din egen skyld.
”At bære på nag tapper for mental, følelsesmæssig og fysisk energi. Det besætter dig, gør dig vred og nedtrykt”, siger psykologen Barry Lubetkin. ”Der er en stærk sammenhæng mellem vrede og et bredt spekter af lidelser; kroniske maveproblemer, hjerteproblemer, hudsygdomme m.fl.. Der er ingen tvivl om, at jo mere vrede vi føler indeni, des mere stresses vi.”

Dr. Luskin, der er leder og stifter af et tilgivelsesprojekt på Stanford universitetet, beskriver at mennesker der blot har tilgivet i deres indre, oplever en umiddelbar forbedring i deres hjerte-kar-system, deres muskler og deres nervesystem. De har høstet fordel af det uden at viderebringe deres tilgivelse til krænkeren.

Vrede og bitterhed kan ødelægge dig
Vær bevidst om den skade din langvarige og destruktive vrede påfører dig selv. Giver du ikke slip og tilgiver, kan du ikke blot blive ulykkelig, men i værste fald er det en mulighed at det svækker din krop og gør dig syg.

Vær bevidst om at den der sårer andre, også sårer sig selv.


Få hjælp til at tilgive - samtalesessioner

Ønsker du hjælp til at komme fri af din følelsesmæssige binding til det der skete og til personen, der sårede dig?

Eller har du brug for at tilgive dig selv?

I en session hos mig (kan også ske også over telefon/skype) vil vi tale om det der skete, og om den betydning det har fået for dig. Vi vil tale om hvordan det skete påvirker dig i dag - både i forhold til dig selv og i forhold til dine relationer. Vi vil se på hvad en tilgivelse ville betyde for dig og hvordan den ville styrke dig i flere sammenhænge.   

Jeg vil støtte dig i at beskrive hvad det der skete har gjort ved dig. Både følelsesmæssigt og hvordan det påvirker dine tanker og handlinger. Kognitivt vil vi arbejde med hvordan dine tanker om det der er sket måske forstærker dine destruktive følelser. Hvordan du kan skabe nye tankesæt der gør det lettere for dig at leve med det og slippe den følelsesmæssige binding.

Vi vil arbejde med medfølelse. Både din medfølelse med dig selv og med medfølelse for den anden. Vi vil se på det der skete fra forskellige perspektiver. Vi forsøger sammen at forstå hvad der motiverede handlingen. Hvad var det mon for en smerte og drivkraft der var bag handlingen? Det gør vi ud fra tanken om at vi kun bevidst sårer andre, når vi selv er sårede - bevidst eller ubevidst.

Når du følelsesmæssigt og kognitivt (mentalt) er parat til at give slip og frisætte dig selv, kan vi lave et endeligt ritual for din tilgivelse. Et ritual efter dit valg, der kraftfuldt afbryder din binding til det skete og frisætter dig til et liv i fred. 

Jeg glæder mig til at støtte dig i din proces mod tilgivelse og frisættelse af dig selv.


Gå til Kontakt for en personlig samtale med professionel konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag. Signe Saxe Jessen

 

Få hjælp til at blive tilgivet - samtalesessioner

Ønsker du at genoprette en relation og få tilgivelse? 

I en session hos mig (kan også ske også over telefon/skype) vil vi tale om det du har gjort eller undladt at gøre som har såret et andet menneske, og om den betydning det har fået for dig.

Vi vil tale om hvordan det skete påvirker dig i dag - både i forhold til dig selv og i forhold til dine relationer. Vi vil se på hvad en tilgivelse fra personen ville betyde for dig og hvordan du kan komme personen i møde og genoprette de sårede følelser eller det tab du har forårsaget.

Når du begynder genoprettelsesarbejdet, vil du styrke både din egen og den anden persons værdighed og selvfølelse. At søge tilgivelse er en smuk vej der består af selverkendelse, ansvar og ny styrke. Jeg glæder mig til at støtte dig. 

Læs eventuelt mit blogindlæg på levlykkeligt om de fire skridt til at blive tilgivet og få derefter personligt støttende samtaler i at gå vejen. Om muligt kan I begge deltage i et mæglende møde, så samtalen bliver bedst mulig.

Gå til Kontakt for en personlig samtale med professionel konfliktmægler og kognitiv coach, cand.mag. Signe Saxe Jessen

Signe Saxe Jessen. Cand.mag. Konfliktmægler, Kognitiv coach og Mindfulness-træner. København Ø
Kontakt mob. 26 79 56 08. Email: signe@korax.dk